ALGEMENE VOORWAARDEN


OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Vehicle Safety Flags. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Vehicle Safety Flags. Vehicle Safety Flags biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidslijnen die hierin worden genoemd en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt of bezoekt. Door een deel van de site te gebruiken of te benaderen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, kunt u de website niet benaderen of geen gebruik maken van enige dienst. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel gebruiken, noch mag u, bij het gebruik van de Service, enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard. Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook om welke reden dan ook, op elk moment.
U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgedragen en betrekking kan hebben op (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd versleuteld tijdens overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de dienst wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De in dit akkoord gebruikte kopjes zijn alleen ter gemak en zullen de Algemene Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere bronnen van informatie. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen verstrekt voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van enige kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op individuele basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van onze producten of diensten te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst, te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, zullen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het opgegeven e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer op het moment van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons uitsluitend oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, prompt bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

Voor meer details kunt u ons Retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden en geen controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools verstrekken "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, vertegenwoordigingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of gerelateerd aan uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent en instemt met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de betreffende derde partij(en).

In de toekomst kunnen wij ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen bevatten van derden.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij staan niet garant voor en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig materiaal van derden of websites, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidslijnen en praktijken van derden door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u deelneemt aan enige transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaren'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, dergelijke commentaren mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook.

Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om vergoeding te betalen voor enige opmerkingen; of (3) om te reageren op enige opmerkingen.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met intellectuele eigendomsrechten van een partij of deze Algemene Voorwaarden vinden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of enige gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op enigerlei wijze misleiden over de oorsprong van enige opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Soms kunnen er fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen zijn in informatie op onze site of in de Service, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten voor producten, transitietijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als er op elk moment onjuiste informatie in de Service of op een gerelateerde website staat, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum in de Service of op een gerelateerde website, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen of aan te moedigen om deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, minachten, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te vissen, te farmen, voorwendsels te maken, te spinnen, te crawlen of te schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden doeleinden.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat uw gebruik van de service, of het onvermogen om de service te gebruiken, voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Vehicle Safety Flags, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, gelieerden, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winsten, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of enige producten die zijn verkregen via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Vehicle Safety Flags en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij door verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling toch afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, zodanig dat deze vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere resterende bepalingen niet zal beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als naar ons oordeel u niet voldoet, of als wij vermoeden dat u niet voldoet, aan enige term of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij ook deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of we kunnen u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) dienovereenkomstig ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot De Dienst, vormen de volledige overeenkomst en begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Australië.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt op elk moment de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Het voortgezette gebruik van of de toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt in dat u die wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via office@vehicleafetyflags.com.au.